13.3.2018 / Gösterim Sayısı : 257

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sözlü Sınavına Giren Adayların Sınav Sonuçları

01.01.2018 tarih ve 30288 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK' nın Geçici 23. Maddesinin Uygulanmasına dair Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğin" 14. Maddesinin 3. fıkrası gereği yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı ve başarısız olanların listesi aşağıya çıkartılmıştır.  13.03.2018

SIRA NO      ADI/SOYADI                                     MESLEĞİ                                     BAŞARILI        BAŞARISIZ                          

    1            Hatice KOTAMAN                  TEMİZLİK İŞÇİSİ                         BAŞARILI    

    2            Reyhan ÖZBAKAN                  TEMİZLİK İŞÇİSİ                       BAŞARILI      

    3            Zeynep BAHADIR                 TEMİZLİK İŞÇİSİ                        BAŞARILI 

    4            Nevin AYDIN                         TEMİZLİK İŞÇİSİ                       BAŞARILI

    5            Kübra YÜRÜMEZ              GÜVENLİK GÖREVLİSİ                     BAŞARILI            

    6            Mesut KAR                        GÜVENLİK GÖREVLİSİ                     BAŞARILI                     

    7            Osman SERDAR                GÜVENLİK GÖREVLİSİ                   BAŞARILI             

    8            Serkan NEBİOĞLU            GÜVENLİK GÖREVLİSİ                   BAŞARILI             

    9            Tuncay DORUL                 GÜVENLİK GÖREVLİSİ                     BAŞARILI        

 

 

''