10.5.2018 / Gösterim Sayısı : 283

%30 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

Trabzon'un da dâhil olduğu 'yetiştiricilik bölgesi' olarak belirlenen illerde % 30 hibeli düve alım desteği başvuruları başladı. Başvurular 06 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir.

Yetiştiricilerimizin en az 20, en fazla 100 düve alımında yararlanabileceği desteklemede, düvelere ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas düve alım bedelleri Bakanlığımız tarafından belirlenecektir.

Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenecektir;

1) Başvuru dilekçesi (ilçe müdürlüğünden edinilebilecektir),

2) Başvuru formu (ilçe müdürlüğünden edinilebilecektir),

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Hayvancılık/Ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi (var ise),

5) Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,

6) İşletmenin ari/organik niteliğine dair belge (var ise).

''