Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı

30.9.2019 / View : 150 / Archive

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları'nın altıncı bölümü yirminci maddesi gereği Başkanlığımız ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde 23 Kasım 2019 tarihinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı yapılacaktır.

Sınav başvuruları ile ilgili duyuru ve ekleri 06.09.2019 tarihinde Bakanlık, Başkanlık ve Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM) web ana sayfaları duyurular bölümüne konulmuş ve ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimize de yazı ile bildirilmişti.

Daha önce yapılan 27 Nisan 2019 tarihindeki sınavdan farklı olarak; yapılacak bu sınavda Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/13 sayılı genelgesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın talimatları gereği ''Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması çalışmaları" kapsamında  adayların  tekrar  tekrar  banka  şubelerine,  il  tarım  ve  orman  müdürlüklerine gitmelerini engellemek amacıyla Gazi Üniversitesi'nin hesaplarına sınav ücretinin yatırılması ve  sonra  adayların   link  adresinden  (e-devlet  şifresi  ile https://tydbis.tarimorman.gov.tr girilecektir) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusu için formları doldurup, sisteme

kayıt etmesi şeklinde planlanmıştır.

Sınav  işleyiş  takvimine  göre;  sınav  katılım  ücretini  yatırıp,  sistem  üzerinden başvurusunu yapan adaylardan uygun olanların başvurusu, Müdürlüğünüz personeli tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık bilgi sistemi il sorumlusu kullanıcı adı ve şifresi (belgenet kullanıcı adı ve şifresi) ile sistemden onaylanacaktır.

Söz konusu sistemin kullanılması amacıyla hazırlanan duyuru metni, aday başvuru klavuzu,  il  sistem  sorumlusu  değerlendirme  klavuzu  ekte  yer  almakta  olup;  ayrıca , ww.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/EYYDB  internet adreslerinde yayınlanmıştır.

 


YUKARI