T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2019 YILI GIDA KONTROL HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 2020 YILI PLANLAMASI VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 19.12.2019

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 18.12.2019 tarihinde il ve ilçe personeline yönelik gıda hizmetlerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya İl Müdürümüz Cahit GÜLBAY'ın açılış ve değerlendirme konuşmalarıyla başlandı. İl Müdürümüz yapılan gıda kontrol hizmetlerinin tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca emeği geçen gıda kontrol görevlilerine teşekkür etti.

 Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemil ÇELİK bir sunum yaptı.  Şube Müdürü yaptığı sunumda gıda ve yem hizmetlerini değerlendirerek ; "2019 Yılı Gıda ve Yem Kontrol Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, 2020 Yılı İlçe Gıda Denetim ve Numune Planları, Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenmeler, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ve Denetimi" konuları hakkında bilgilendirme ile denetim ve kontrol hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi alış verişi yapıldı.

İl/İlçe Müdürlüklerimizden toplantıya 33 Kontrol görevlisi katıldı. ''Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzının sağlanması, üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması, sektörler arası haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi, toplumun dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda sağlayarak bunların güvenilir olarak tüketiciye ulaşmasının sağlanması amacıyla tüm kontrol görevlilerimizin 2020 yılında da özverili şekilde çalışmalarına hassasiyetle devam etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.