T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27 Tarımsal Projeye Toplam 29 Milyon 449 TL Yatırım İçin 14 Milyon 724 Bin TL Hibe Desteği

Yayın Tarihi : 13.3.2020

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından yürütülen, "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında 29 projeye, harcama tutarının % 50'si oranında hibe desteği verileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğal kaynakları ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" 2006 yılından beri İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

İl Müdürü Cahit GÜLBAY, "Ekonomik Yatırımlar Hibe Destekleri" başlığı altında verilen bu teşviklerin, ülkemizin ihracatında önemli bir kalem olan su ürünlerinin üretimi, işleme ve değerlendirilmesi, tarımsal ürünlere katma değer kazandıracağını, dolayısıyla daha yüksek gelir elde edilmesini, sanayide ürün çeşitliliği ve çiftçinin ürününe olan talebi artırarak kırsal kalkınmaya önemli oranda katkı sağlayacağını söyledi. 

Yatırımların ayrıntısı hakkında da bilgi veren GÜLBAY,

- 10 adet su ürünleri üretim, işleme ve değerlendirme 15.168.998 TL için 7.584.499 TL,

- 3 adet süt ürünleri işlenmesine 2.953.000 TL için 1.476.500 TL,

- 2 adet hayvancılık sabit tesislerine 1.038.258 TL için 519.142 TL,

- 2 adet hububat işleme tesislerine 3.685.000 TL için 1.842.500 TL,

- 3 adet bitkisel ürün işleme tesislerine 3.312.620 TL için 1.656.310 TL,

- 1 adet kırsal turizm tesisine 500.000 TL için 250.000 TL,

- 6 adet el sanatları üretimine ise 2.791.602 TL için 1.395.801 TL

Toplamda 27 Tarımsal Projeye Toplam 29 Milyon 449 Bin 504 TL Yatırım İçin 14 Milyon 724 Bin 752 TL hibe ödemesi gerçekleştirileceğini ve 291 kişiye ek istihdam alanı sağlanacağını belirtti.

Aynı program dâhilinde, 2006-2019 yılları arasında Trabzon'da toplam proje tutarı 63.864.445 TL olan 96 proje için 29 Milyon 266 Bin 348 TL tutarında yatırım desteği sağlanırken, 632 kişiye de istihdam alanı açıldığı verilen bilgiler arasında yer aldı.