T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda Kontrol Görevlisi Eğitim Kursu Düzenlendi

Yayın Tarihi : 13.11.2020

İl Müdürlüğümüzce Kasım ayında yapılması planlanan gıda kontrol görevlisi kursu düzenlendi. Bakanlığımız, Gıda mevzuatı kapsamında gıda ve yem işletmelerinin resmi kontrollerini yürüten tüm kontrol görevlilerinin; yetkili olduğu alan kapsamında görevlerini yeterli ve etkili yapmalarını ve resmi kontrolleri düzgün yürütmelerini sağlamak üzere uygun eğitimi almalarını temin etmektedir. Bu amaçla İl Müdürlüğümüzce Covid-19 salgını kapsamında gerekli önlemler alınarak 02-06 Kasım 2020- 09-13 Kasım 2020 tarihleri arasında iki dönem halinde 5 gün süreli Kontrol Görevlisi Kursları düzenlendi. Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen kurslara İl/İlçe Müdürlüklerimizden Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim ve Su Ürünleri Mühendisi olmak üzere toplam  27  personel katılmıştır.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Cahit GÜLBAY program açılış konuşmalarında " Gıda güvenliği insan sağlığı açısından en hassas konulardan biridir. Özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 salgın döneminde güvenilir gıdanın ve hijyenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır dedi. Gülbay İl/İlçe Müdürlüklerimizde yoğun bir şekilde gıda kontrol hizmetlerinde aktif olarak görev yapmakta olan 94 personelimize eğitimler sonucunda 27 personelimiz daha katılmış oldu. Böylece gıda kontrol denetimlerimiz il genelinde toplam 121 personelimizin katılımıyla daha  etkin bir şekilde devam edeceğine inanıyorum dedi.

 Gülbay; Kontrol görevlisi, kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir. Sahada görev alırken denetim yapmanın sadece ceza kesmek olmadığını, aynı zamanda eğiterek, öğreterek ve  bilgilendirecek,  işletmelerin asgari teknik ve hijyen şartlarını sağlamada en büyük etken sizler olacaksınız " dedi.

Kontrol Görevlisi Kursunda İl Müdürlüğümüz personelince, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, TCK ilgili maddeleri, ilgili yönetmelikler, prosedürler, ihracat ve ithalat uygulamaları, temel HACCP ve ön gereksinimler, temel HACCP prensipleri ve tetkik, gıda güvenliği bilgi sistemi ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri anlatılmış, uygulamalı olarak gıda üretim ve satış işyerlerinde denetim ve numune alımı gerçekleştirilmiş, devamında numunelerin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden yetkili laboratuvarlara gönderilmesi gösterilmiştir.

Mevzuat kapsamında; Kontrol görevlisi, Bakanlık adına 5996 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Kontrol görevlisi, Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, Kanunda öngörülen İdarî yaptırımları uygulamaya da yetkilidir. Kontrol görevlisi, Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir.

İl Müdürlüğümüzce kursa katılan personele Kontrol Görevlisi Katılım Belgesi verilmiştir. Ayrıca kursa katılan ve katılım belgesi verilen personel için kontrol görevlisi kimlik kartı düzenlenecektir.