T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA % 50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Yayın Tarihi : 14.12.2020

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) kapsamında Ekonomik Yatırımlara yapılacak olan %50 hibe desteklerine başvurular başlamıştır. Başvurular 6 Mart 2021 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.

Yatırım Konuları Nelerdir?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
  1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,
  2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,
  3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları,
  4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar),
  5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları,
  6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı),
  7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları,

  Kimler Başvurabilir?

  Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

  Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

  Hibeye Esas Proje Tutarları;
Yeni Yatırımlar İçin3.000.000 TL
Tamamlama Yatırımları İçin2.000.000 TL
Kapasite Artırımı Yatırımları İçin1.500.000 TL
Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Yatırımları İçin1.500.000 TL

             Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

      Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • İnşaat Yapım Giderleri,
 • Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri,

  Program kapsamında desteklenebilecektir.

  Başvurular Nasıl Yapılacak, Uygulama Süresi ne Kadar Olacak?

              Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi 07.12.2020 ile 06.03.2021 tarihleri arasında www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

              ÖNEMLİ UYARI !......Başvuru tarihinin bitiminden sonra online olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.

  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

  Tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

  Uygulama Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

  Başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.