T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Arıcılarımıza Şeker Dağıtımı Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 21.04.2022

Bakanlığımız 2021-2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyatların artışı gibi önemli hususları dikkate alarak, arı üreticilerimize ek arz sağlanması kararı almıştır.

İl Müdürlüğümüzün girişimleri neticesinde, il müdürlüğümüze  Aks'de (Arı Kayıt Sistemi) kayıtlı arıcılarımıza dağıtılmak üzere 378 ton şeker tahsisi yapılmıştır.

Müdürlüğümüze tahsisi yapılan 378 ton şekerin, 200 tonluk kısmının dağıtılması için Arı Yetiştiricileri Birliğine müdürlüğümüz tarafından yetki verilmiştir.100 tonluk kısmı için ise ilçelerimizde kurulu Bal Üreticileri Birliklerimize İl Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirme yapılarak dağıtılmıştır. Geri kalan 78 tonluk şekerin dağıtımı işlemleri için Arı Yetiştiricileri Birliği yetkilendirilmiş olup dağıtım işlemleri devam etmektedir. Dağıtım işlemi 2021 yılı AKS'de kayıtlı kovan sayısı üzerinden yapılmaktadır.