T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tohumluk Patates Desteği

Yayın Tarihi : 21.4.2022

2020-2021 yılı içerinde, karantinaya tabi zararlı organizmalardan olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği Zararlısı nedeni ile karantina bölgesi oluşturulan ilçelerimizde karantina bölgesinde eradikasyon işlemleri yapılmış ve bu işlemler sonucunda, zararlının konukçusu olan ürünlerin dikilebilmesi için karantina süresinin beklenmesi, bu süre zarfında tarım arazilerinin atıl kalmaması için tekrar üretime kazandırılması gerekmektedir.

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olarak sürdürülmekte olan ''Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) '' kapsamında; tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımız tarafından kabul edilmiş olan'' Turunçgil Uzun Antenli Böceği Zararlısı (TUB) ile Mücadelede Boş Bırakılan Alanların Patates Ekilerek Üretime Kazandırılması'' projemiz kapsamında Ortahisar ve Maçka ilçelerimizde birim alandan daha fazla ürün alabilmek için  uygun yetiştirme teknikleri ile  Sertifikalı Patates kullanmak üzere patates üretiminin artırılması ve karantinaya tabi zararlı organizmalardan olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile Mücadele kapsamında eradikasyonu yapılan fındık alanlarının, karantina süresi boyunca atıl durumda bırakılmasının önüne geçilmesi ve üretime devam edilmesinin sağlanması hedeflenerek İlimiz iklim şartlarına uygun olan 30 ton MELODY cinsi tohumluk patates, toprakla buluşturulmak üzere %25 çiftçi katkı payı, %75 hibe desteği ile üreticilerimize dağıtılmıştır.