T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çocuklar Yeniden Lider Çocuk Tarım Kampında Buluştular

Yayın Tarihi : 9.6.2022

Bakanlığımızca her yıl ilköğretim 4.  sınıf öğrencilerine  "Hayatın merkezinde tarım,  tarımın merkezinde çocuk" ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla  "Lider Çocuk Tarım Kampı"  gerçekleştirilmekte ve belirlenen temaya dikkat çekilmektedir.

Birleşmiş  Milletler  2022  yılını "Uluslar arası  Geleneksel  Balıkçılık  ve  Su  Ürünleri Yetiştiriciliği    olarak  belirlemiştir.  Lider  Çocuk  Tarım  Kampı  Programının  bu  tema  ile gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda; öğrencilerin balıkçılık ve su ürünleri konularında bilgilerini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla su ürünlerini ve su kaynaklarını tanıtmak, su ürünleri tüketiminin beslenmemizdeki önemi, yörelerine özgü türleri tanımaları, kaybolmakta olan türlere karşı doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi vb. konularda tarım kampına katılan Hızırbey ilkokulu 4. Sınıf öğrencilerine (22 öğrenci) 6-7-8 Haziran 2022 tarihinde Lider Çocuk Tarım Kampı gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğin ilk gününde Su Ürünleri Araştırma Merkezi Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde İl Müdürü Cahit GÜLBAY Lider Çocuk Tarım Kampının açılışını yaptıktan sonra, deniz ve akarsularımızın kirliliği hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrası Ulusal Gen Bankası Merkezi gezilerek ,devamında denize çocuklarla birlikte mevsimi olan yavru kalkan balığı bırakılmıştır. Sudaki yaşam konulu akvaryum gezisi ile gün bitirildi.

Etkinliğin ikinci gününde, Trabzon Maçka Altındere alabalık tesisi gezisinden sonra Devlet Su İşleri Müdürlüğü ziyaret edilerek ''Sen Suyu Koru ki Suda Seni Korusun'' konulu taşkın müzesi gezildi.

Etkinliğin üçüncü gününde Çarşıbaşı limanında ''Ağı Attım Elimle Çıktım Karadeniz'e'' konulu balıkçı gemisi gezisinden sonra, Akçaabat ilçesi  Çınarlı mahallesinde  bulunan çilek bahçesi ziyaret edilmiştir. Öğleden sonra ise ''Suda Oynayan Balıklar'' konulu sunum yapılarak İl Müdürlüğümüzün toplantı salonunda sertifika töreni ile program sona ermiştir.

Programa destek veren Su ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.