T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği Yayınlandı (Tebliğ No: 2022/33)

Yayın Tarihi : 8.11.2022

Bu Tebliğ, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ve karantina tedbirleri alınan bulaşık alanda üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Karantinaya tabi bir zararlı organizma olan turunçgil uzun antenli böceği ülkemizde fındık üretim alanlarında sınırlı olarak bulunmaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde, bulaşık bitkilerin kökler dahil imha edilmesi ve imha gerçekleştirilen bahçelerde 4 yıl süre ile konukçu bitki üretimine izin verilmemesi gerekmektedir. Üreticilerin mağduriyetini telafi etmek amacıyla imha edilen alanda 4 yıllık ürün bedeli bir kereye mahsus olmak üzere ödenecektir. Eradike edilen alanlarda zararlı organizmanın konukçusu olmayan bitkilerin dikimine izin verilir.

 

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

-Üretim alanının ÇKS'de kayıtlı olması,

-Turunçgil uzun antenli böceği varlığı enstitü Müdürlüğünce doğrulanmış ve İl/İlçe Müdürlüğünce belirlenmiş olan bahçenin, karantina tedbiri nedeni ile 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik hükümlerince, bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu kalmayacak şekilde, İl/İlçe Müdürlüğü gözetiminde imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması,

-Üreticinin başvuru dilekçesi ile birlikte şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapması, gerekir.

 

 Destekleme miktarı

Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında fındıkta 4 yıllık yasaklama süresinde aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 45 TL/Kg,

 

Destekleme ödemesi başvurusu

Üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği espit edilen üreticiler 24/2/2023 tarihine kadar başvuru dilekçesi ile birlikte ÇKS kayıtlarının bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur.

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221104-3.htm linkinden tebliğe ulaşılabilir