Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Adı              Ali Kemal

Soyadı        YILDIZ

Görev Yeri  Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 

Özgeçmiş

1957 Yılında Trabzon – Arsin ilçesinde doğdu.İlk,orta ve lise tahsilini Trabzon' da tamamladı.1974 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesine kayıt oldu ve 1979 yılında mezun oldu.1980 yılında Trabzon' Yomra ilçesinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak göreve başladı ve ilçe müdürlüğüne vekalet etti.1982 yılında kısa dönem askerlik görevini Manisa-Kırkağaç'ta yaptı.Askerlik dönüşü aynı göreve devam etti.1983 yılı Kasım ayından itibaren Trabzon Teknik Ziraat Müdürlüğünde, daha sonra Bakanlığın reorganizasyonu neticesinde Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çiftci Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 1991 yılından itibaren aynı şubede önce tedviren, daha sonra asaleten Şube Müdürü olarak görev yaptı. Bakanlıkca açılan bir çok mesleki kurs ve seminerlere katıldı. 1994 yılında da ABD'de " Eğitimcilerin Eğitimi " kursuna katıldı.

ÇEY Şube Müdürü A.Kemal YILDIZ evli olup ikisi kız 3 çocuk babasıdır.

İRTİBAT:

İş telefonu :0 462 230 2157

Fax : 0 462 230 2154


Şube Personeli

​​

S.NoAdıSoyadıÜnvanı
1Ali KemalYILDIZŞube Müdürü
2İsmailASLANMühendis
3TayfunOKUMUŞMühendis
4AtillaDURMUŞMühendis
5ErdalYİĞCİMühendis
6SuzanKOLMühendis
7SunaKABATAŞTekniker
8MesutKANARVet. Hekim
9Mehmet AliBİRİNCİMühendis
10HülyaERKANTekniker 
11Nuray AYDOĞDUTekniker
12GülşenBAŞKANTekniker
13EmineSEYMENTekniker
14SeyhanUYARTekniker
15CemalTÜYSÜZMühendis


Şube Dosyaları

Şube Görevleri

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün görevleri 

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, 

b) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak, 

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek, 

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, 

f) İstatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak, 

ğ) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak. 

h) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

ı) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek. 

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 

j) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek, 

k) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak, 

l) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, 

m) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

n) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. 

o) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak. 

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''