Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Yüksel KILIÇ

         25/05/1970 tarihinde Trabzon'nun Sürmene İlçesinde doğdu. İlköğretimini Balıklı İlköğretim okulunda tamamladı. 1988 yılında Sürmene Lisesini bitirdi. 1996 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün den mezun oldu. 1997-1998 yıllarında Vatani görevini yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.​

İŞ DENEYİMİ

 • 1997 – 2004 Tarım Bakanlığına Bağlı Yomra Yatılı Ev Ekonomisi Meslek Lisesinde     Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. ( Bitkisel Üretim Şefi, Gıda Muhafaza Şefi )
 • 2004 – 2008 Trabzon İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şubesinde  Ziraat Mühendisi olarak çalıştı. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin ve Üretici Birliklerinin kurulması, örgütlenmesi, organizasyonlarının yapılması ve denetlenmesinde görev aldı.
 • 2008 -  2014   Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Kırsal Kalkınma ve Ekonomik Yatırımlar bölümünde, ekonomik yatırımların projelerinin incelenmesi, geliştirilmesi, yönetilmesi, stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve projelerin bitirilmesi, raporlarının oluşturulması ve sunulmasında çalıştı.
 • 2015 yılından itibaren Trabzon İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

EĞİTİM ve SEMİNERLER

 • Uzman Tarım Yayımcısı,
 • Kırsal Kalkınma projelerinin hazırlanması,
 • Çiftçi Örgütlerinin kurumsal güçlendirilmesi projeleri hazırlama,
 • Kooperatif ve Tarımsal Birliklerin genel kurullarında bakanlık temsilcisi,
 • Çevre ve Trafik bilgisi öğreticisi,
 • Tarımsal Muhasebe ve Çiftlik kayıtları,

BİLGİSAYAR

           AutoCAD / CAM 2008, Mikrosoft Ofis, Word, Power Point,Internet      

YABANCI DİL

 •  İngilizce : Orta seviyede

İLETİŞİM

             Telf: 0 (462) 230 2145-47 / 189                   Mail: kilicyuksel@gthb.gov.tr

 

Şube Personeli

Kat/4Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
S.NoOda NoAdıSoyadıUnvanıDahili
1410YükselKILIÇŞube Müdürü6174
2409MustafaKAZAZMühendis5116
3409EnginSEVİMMühendis5116
4
411AhmetSAKATeknisyen 5117
5
414MustafaGÜNAYDINVet. Hekim5120
6
414TuranREİSMühendis5120
7
414YalçınDEMİRMühendis5120
8
414FadılÖZTÜRKMühendis5120
9
412ÖzlemTOKGÖZMemur/Mühendis5118

Şube Dosyaları

Şube Görevleri

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün görevleri

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 

b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek, 

c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 

ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak, 

d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin 12 ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve programların uygulanmasını sağlamak, 

e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak, 

f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak, 

g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, 

ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

h) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Şube Videoları

''