İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Mehmet AYDIN 

1967, Trabzon Köprübaşı ilçesi doğumludur. Trakya Üniversitesi – Mühendislik/Mimarlık Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Trabzon/Köprübaşı Belediyesi: Mühendis (1993-1995)Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Ankara: Mühendis (1995-2004); Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü/Iğdır: Şube Müdürü (2004-2012), İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Iğdır: Araştırmacı (2012); İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Iğdır: Mühendis (2013); İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Iğdır: İdari ve Mali İşler Şube Müdürü (2013-2014); İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Trabzon: İdari ve Mali İşler Şube Müdürü (2014), İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Trabzon: Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü (2014-2015)  görevlerinde bulundu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Trabzon: Arazi Edindirme Şube Müdürü (2015-2018). Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Almanca, İngilizce, Rusça bilen AYDIN, Microsoft Office Programları, Autocad, Netcad iyi düzeyde kullanmaktadır.

Şube Personeli

Kat/2İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
S.NoOda NoAdıSoyadıUnvanıDahili
12. KatMehmetAYDINŞube Müdürü6168
2Bilgi İşlem-311İbrahimGÜLBÜZTekniker6100
3MeryemERDOĞDU
Elektr. Mühendisi6101
4SefaARMUTCUBilg. Mühendisi6101
5MustafaKAYATekniker6101
6HayatiAYÇİÇEKSğl. Memuru6101
7Özlük BirimiKenanKURUŞef3110
8FatmaKARSLIOĞLUBilg. İşlt.3111
9HavvaARSLAN GÜLDALTekniker3111
10PınarPEKERMemur3111
11ArzuAYDİNMemur3111
12Ali KemalYILMAZİşçi3112
13MeryemAKYÜZİşçi3112
14MuhasebeCoşkunGÜTEPEV.H.K.İ.3113
15NilüferELMAHTİMemur3113
16SeherKUZURİşçi3113
17ErhanTURHANİşçi3113
18Ftkpi / 1. KatİlyasPEKTAŞİşçi2121
19Evrak Kayıt-108KübraERDOĞANMemur2116
20ŞeydaVELİOĞLUİşçi/Usta2116
21VecihiALTINKAYNAKİşçi2116
22BernaBİÇAKCIHizmetli2116
23GülayHACISALİHOĞLUİşçi2116
24AylaKUYUMCUİşçi2116
25Ambar/Ayn.-Z07İzzetOSKAYTeknisyen1117
26HüseyinKAYAMemur1117
27MusaALTINTeknisyen1117
28Satınalma-Z06VedatSAKATeknisyen1116
29FatihAYDEMİşçi/4C1118
30MehmetDURALİşçi1118
31MüzeyyenAYDINişçi1118
32İdari BinaErkanEMİRZEOĞLUİşçi/Formen---
33Arşiv/DepoAlaaddinKILIÇİşçi/Kat Görevlisi7122
34Zemin KatİlyasKARAİşçi/Kat Görevlisi---
35Zemin KatBirhanAKTARİşçi/Kat Görevlisi---
361. KatKenanAYİşçi/Kat Görevlisi---
371. KatErkanBEKARİşçi/Kat Görevlisi2122
382. KatEkremAYDINİşçi/Kat Görevlisi---
393. KatMuhammetSİYAHİşçi/Kat Görevlisi---
404. KatZiyaSANDIKÇIİşçi/Kat Görevlisi---
41Ek BinaDavutMAZLUMİşçi/Kat Görevlisi7110
42Arşiv - Z09AliKANTTekniker1112
43Yemekhane-Z09MeryemKÖSEİşçi1113
44Recep KayıtBAŞEĞMEZİşçi1113
45Yemekhane -Z04SelahattinKİBARAşçı1114
46ZeynepBAHADIRİşçi / Kadro1114
47NevinAYDINİşçi / Kadro1114
48HaticeKOTAMANİşçi / Kadro1114
49Çay OcağıOsmanÖZDEMİRÇaycı2123
50Araç Sevk-Z08Ali KemalAKTAŞŞef1115
51ÖmerKÖSETekniker1115
52Şoför Odası-Z08Ahmet SalihİRTEMİşçi/Şoför1115
53MustafaSADIKLARİşçi/Şoför1115
54SerkanYAZICIİşçi/Şoför1115
55Erol SezerSÖNMEZİşçi/Şoför1115
56ŞerefNEBİOĞLUİşçi/Şoför1115
57FatihDEĞERMENCİİşçi/4C1115
58MehmetTÜRKDAYİşçi/Şoför1115
59Ek Bina - Z03HuriyeSEVİMSantral Mem.0
60ŞakirBİZELİşçi0
61KaloriferBilalDEMİRCANİşçi/Kalorifer1121
622. KatToplantı Salonuİdari Kat3114
63Z05Toplantı SalonuGiriş Kat1122
64GİRİŞYEŞİL MASA1110
65-ZSistem OdasıYemekhane Katı1126
66Geçici GörevliEbruTANÇİşçi---


Şube Dosyaları

Şube Görevleri

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, 

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek, 

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, 

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, 

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak, 

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, 

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

''