Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 

Adı              Tamer

Soyadı        KAZAZ 

Görev Yeri  Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         : Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürü ​

Doğum Tarihi : 28.10.1970

Doğum Yeri : Akçaabat 

Medeni Durum : Evli-Eşi Çalışıyor . 

Özgeçmiş

1 Erkek Çocuk Babası. Askerlik : Tamamladı begin_of_the_skype_highlighting 0 -539 707 5368 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting E-posta : tamerkazaz@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ İlk – Orta ve Lise Eğitimini : Akçaabat İlçesi Akçaköy ilkokulu- Ortaokulu ve Lisesinde tamamladım. Lisans : Atatürk Üniversitesi – Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü (1990-1994) İŞ DENEYİMİ Milli Eğitim Bakanlığında 1997-2001 yılları arasında Sınıf Öğretmenliği yaptıktan sonra Kurumlar arası geçiş yaparak, 2001 yılı Ocak ayında Bayburt Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesine Ziraat Mühendisi olarak atanarak göreve başladım. 3 yıl Bayburt Tarım İl Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra 2004 yılı Ocak ayında Trabzon Tarım İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanarak ilgili şubenin Mera Biriminde 3 yıl Ziraat Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılından 2014 yılı Ağustos ayına kadar mera biriminde mera birim sorumlusu olarak görev yaptım. 2007 yılı Ocak ayı itibariyle İl Mera Komisyonunda komisyon üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim. Ayrıca Sivil toplum örgütlerinden Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna seçilerek yazman olarak görev yapmaktayım. 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görev yaptım.2018 yılı Mart ayı içerisinde Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev atanarak yeni görevime başladım.

Şube Personeli

Kat/1Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü
S.NoOda NoAdıSoyadıUnvanıDahili
1104TamerKAZAZŞube Müdürü6169
2103NevinERDENTekniker2112
3103DenizÖZTÜRKİşçi/Usta Yrd.2112
4110Mehmet ŞahinAKŞEHİRMühendis2118
5110ErcanŞAHİNMühendis2118
6110DuyguSUİÇMEZ ÇUVALCIHarita Mühendisi2118
7110FatmaİSKENDERHarita Mühendisi2118


Şube Görevleri

a) Çayır, mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak, 
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak, 
c) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, 
ç) Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, 
d) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak, 
e) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalışmalara katkı sağlamak, 
f) İl genelinde, çayır ve mera ve yem bitkileri ile ilgili kurulan bilgi sistemlerine veri sağlamak, 
g) Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, 
ğ) Kaba yem açığının kapatılabilmesi amacı ile verilen yem bitkileri desteklemelerine ilişkin teklifler geliştirmek takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek, 
h) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay çayır mera tesislerinin kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili teşvik tedbirlerini almak ve uygulatmak, 
ı) Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri ve ot ve üretimini geliştirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak, 
i) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki yem bitkileri ürünlerinde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak, 
j) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, yem bitkileri üretim desenlerini belirlemek, 
k) Yem bitkileri üretiminde ürün kaybını en aza indirecek önleyici işlemlerde bulunmak, 
l) İl genelinde yem bitkisi ekiliş alanları, kaba yem üretim miktarı, silaj üretim miktarı, yem bitkileri ekiliş maliyetleri gibi konularda istatistiki bilgileri derlemek, 
m) İl genelinde ekilişi ve satışı yapılan yem bitkilerinin satış fiyatlarının takibini yapmak, 
n) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
''