Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Adı              Erol 

Soyadı        SAYIN

Görev Yeri  Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü

Özgeçmiş

Veteriner Hekim. 1971 Trabzon – Vakfıkebir doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Vakfıkebir İlçesinde tamamladı. 1996 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Gümüşhane İli Kelkit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanarak burada sınıf öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2000 Yılında Kurumlar arası Geçişle Tarım Bakanlığı'na Veteriner Hekim olarak atandı. Hayrat İlçe Müdür Vekilliği, Trabzon İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim ve Şube Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim Olarak görev yaptı. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.


Şube Personeli

Kat/3Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
S.NoOda NoAdıSoyadıUnvanıDahili
1304ErolSAYINŞube Müdürü6171
2301FilizBALVeteriner Hekim4110
3301ÖmerBORANVeteriner Hekim4110
4302TamerBEKTAŞSğl. Memuru4111
5302İsmetKAHRAMANTekniker4111
6302ŞengülSAĞLAMMemur4111
7303ErhanDİLAVERVet. Sğl. Tekn.4112
8303OğuzhanKÖSEVet. Hekim4112
9305SelçukZENGİNVet. Hekim4113
10305OkanSIRVet. Hekim4113
11305Hüseyin DEMİRVet. Hekim4113
12306MuzafferKARABAYIRTekniker4114
13306Hüseyin RamiTÜRKERMühendis4114
14306Osman NuriBAKİMühendis4114
15307MuhammetBOZALİTekniker
4121
16307TamerÖZDEMİRVet. Hekim4121


Şube Dosyaları

Şube Görevleri

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünün görevleri

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek, 

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek 

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek, 

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, 

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak, 

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, 

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek. 

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak, 

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek, 

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, 

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, 

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek, 

o) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak. 

ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek, 

p) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek, 

r) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek. 

s) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

ş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''