İl Müdür Yardımcılarımız


YAŞAR SEYİS


SULEYMAN BOZ


Ö Z G E Ç M İ Ş

Adı   ve Soyadı            :Süleyman BOZ

Çalıştığı Kurum         :Trabzon  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Görevi                        :İl Müdür Yardımcısı
Mezun Olduğu Okul  :İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi-1992
Bakanlık Sicil No        :2000-381
Doğum Tarihi             :1971
Doğum Yeri                :Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi
Medeni Durum           :Evli ve iki çocuk babası
        Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Fener Köyündenim. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon da tamamladım. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. 1993 yılında askerliğimi kısa dönem olarak yaptım. 1997 yılında Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Salova İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni  ve aynı zamanda okul müdürü olarak göreve başladım. 2001 yılı Şubat ayında kurumlar arası geçişle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Tunceli İli Pülümür İlçe Tarım Müdürlüğüne veteriner hekim olarak atandım. 2003 yılında Trabzon İli Hayrat İlçe Tarım Müdürlüğüne tayin olarak 2009 yılına kadar Hayrat İlçe Tarım Müdürlüğünü vekaleten yürüttüm. 2009 yılında Trabzon Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne veteriner hekim olarak tayin oldum. Bakanlık atamasıyla 27.03.2013 tarihinde Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak yeni görevime başladım. Meslek ve Çalışma hayatım boyunca mesleğim ve çalışma alnımla ilgili birçok eğitim ve seminere katıldım.

Bunlardan bazıları:

1-Gıda Kontrolörü/Gıda Gıda Denetçisi eğitimi Aralık 2006

2-Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi  Aralık 2007

3-İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi eğitimi Aralık-2009

4-Canlı Demirbaş Hayvan Materyali Seçimi Mart 2008

5-Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi  Şubat-2010

6-Koyun-Keçi Kayıt Sistemi Eğitim Toplantısı    Kasım 2011

7-Hayvansal  Ürün İthalatı   Mayıs-2012

8-Canlı Hayvan ve Et İthalatında Yurtdışı Veteriner Kontroller Mayıs-2012

9-Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracat Prosüdürleri Haziran-2012

MUSTAFA MAZLUM


MUSTAFA MAZLUM
İL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZGEÇMİŞİ

     1969 Yılında Trabzon İli Yeşilova Beldesinde doğdu. İlköğretim ve ortaokulu Sürmene İlçesinde, Liseyi Elazığ'da bitirdi. 1995 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun oldu. Askerliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptı.1996 yılında Orman Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesinde Teknik eleman ve Orman Kadastro Komisyonlarında Ziraatçı üye olarak çalıştı. 2000 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Proje ve İstatistik Şubesi Mera Biriminde, Destekleme Şube Müdürlüğünde, Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğünde uzaktan algılama biriminde ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi İl Koordinatörlüğünde çalıştı. 16.02.2010 yılından itibaren İl Md. Yrd. olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

''